Mi lett Rákóczi sorsa?

          Rákóczi és kísérete elutasította a kegyelmet.

        Franciaországi emigráció, törökországi bujdosás

        Rodostó, Mikes Kelemen levelei.

Mit csinált Rákóczi a szatmári béke után?

külföldre emigrált

letelepedett egy eldugott birtokán

megtarthatta erdélyi fejedelmi címét és ott uralkodott

diplomáciai útra Isztambulba ment

Mi volt Rákóczi viszonya a nélküle megkötött békéhez?

elfogadta, de nem tett hűségesküt

elutasította és nem tett hűségesküt

elutasította, de hűségesküt tett

elfogadta és hűségesküt tett

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen útleirásából

Mikes Kelemen leveleiből

Bercsényi Miklós irataiból

a Habsburg kémek jelentéseiből