Mi lett Rákóczi sorsa?

          Rákóczi és kísérete elutasította a kegyelmet.

        Franciaországi emigráció, törökországi bujdosás

        Rodostó, Mikes Kelemen levelei.

Honnan ismerjük Rákóczi törökországi életének részleteit?

Mikes Kelemen útleirásából

Mikes Kelemen leveleiből

Bercsényi Miklós irataiból

a Habsburg kémek jelentéseiből

Ki nem kísérte el Rákóczit az emigrációba az alábbiak közül?

Mikes Kelemen

Károlyi Sándor

Bercsényi Miklós

Csáky Mihály

Hol élt haláláig Rákóczi a szabadságharc után?

Rodostó

Párizs

Isztambul

Sárospatak