A szatmári béke

A szatmári béke

          I. József hajlott a magyarokkal kötendő kompromisszumra.

        Pálffy János császári és Károlyi Sándor kuruc főparancsnok béketárgyalásai

        a szatmári országgyűlés elfogadja a békepontokat

          A majtényi síkon a maradék kuruc hadak fegyverletétele.

          A szatmári béke 1711.

        a résztvevők  számára amnesztiát adott.

        Ígéretet tett az alkotmány visszaállítására.

        a szabad vallásgyakorlatra,

        az országgyűlés összehívására.

        A rendeket sértő idegen intézményeket és méltóságokat megszüntették.

          Csak a rendi alkotmány azon részei maradtak ki, amelyek sértették a birodalom egységét.

                                                     (szabad királyválasztás, ellenállási jog, magyar hadsereg)

          Reális kompromisszum.

          A kuruc mozgalom biztosította, hogy Magyarország elkerülje a csehek fehér-hegyi csata  utáni sorsát

        Fennmaradt a rendi dualizmus.

Hol tették le a kurucok a fegyvert?

Szatmár

Majtény

Romhány

Nagykároly

Ki tárgyalt és kötötte meg a békét a kurucok nevében?

Rákóczi Ferenc

Károlyi Sándor

Esze Tamás

Bercsényi Miklós

Mi tekinthető a szabadságharc egyértelmű sikerének?

a Habsburgok garantálták a rendi jogokat

megbékítették a jobbágyokat

Rákóczi tekintélyét sikerült megőrizni

az uralkodó lemond a bosszúról

Mit kaptak a Habsburgok a békében?

királyi címük elismerését örök időre

kárpótlást

a lázadók vezéreinek megbüntetési jogát

az országgyűlés nélküli kormányzás jogát

Hol kötötték meg a szabadságharcot lezáró békét?

Ónod

Sárospatak

Szatmár

Majtény