Hogyan kezdődött a szabadságharc?

A szabadságharc kezdete

          1703. Rákóczi brezáni kiáltványa a „nemes és nemtelen országlakosokhoz”.

          A nemesség és parasztság együttes megnyerésére:

           – vetési és gyalui pátens.

          Intézkedései hatására a nemesség is csatlakozott.

          A kurucok gyorsan elfoglalták a Felvidéket, a Tiszántúlt és a Duna-Tisza közét.

          A szabadságharc sorsa mégis a spanyol örökösödési háború hadszínterein dőlt el.

        A franciák höchstaedti veresége, 1704.

        Hagyományos portyázó lovasság a nagy csatákat elveszti. 

Rákóczi milyen formában tudatta szándékát a harc megindítására vonatkozólag?

levelet írt a királynak

kiáltványt adott ki Brezánban

seregeivel bejött Magyarországra és elfoglalta Munkácsot

felhívást tett közzé Munkácson

Hogyan nevezzük Rákóczi katonáit?

brigadérosok

kurucok

vitézek

labancok

Mi volt a legfontosabb teendője Rákóczinak a siker eléréséhez?

megnyerni a nemességet

megnyerni a jobbágyokat

összebékíteni a nemeseket és a jobbágyokat

külföldi segítséget szerezni