A Rákóczi-szabadságharc kitörésének okai

A szabadságharc előzményei

          I Lipót politikája és a háborús szenvedések

          a magyar társadalom jelentős részét szembeállították a dinasztiával

        Hegyaljai parasztfelkelés 1697.

        Főúri szervezkedés: Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc.

        Spanyol örökösödési háború, adónövelés

          Rákóczi a felső-Tisza-vidéki lázadó nép élére állt.

Milyen európai nagy háború tette lehetővé a szabadságharc kirobbanását?

osztrák örökösödési háború

spanyol örökösödési háború

nagy északi háború

lengyel örökösödési háború

Ki volt az 1703-as felső-tiszavidéki parasztfelkelők vezére?

Esze Tamás

Károlyi Sándor

Bottyán János

Eke Máté

Milyen magyarországi eseményből bontakozott ki a Rákóczi-szabadságharc?

hegyaljai felkelés

tiszaháti felkelés

felvidéki koleralázadás

Thököly-féle felkelés

Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?

1703-1711

1701-1714

1703-1714

1701-1711

Ki volt a magyar király a Rákóczi-szabadságharc kezdetekor?

I. József

I. Lipót

II. József

II. Lipót