A nagy földrajzi felfedezések megindulásának okai

Fellendülés Nyugaton

          XV. sz. Nyugat-Európa gyors gazdasági fejlődése.

        Centruma: Flandria.

          Posztógyártás, atlanti kereskedelem.

          Növelte a nemesfém pénzigényt.

          A levantei kereskedelem azonban kiszivattyúzta az aranyat és ezüstöt.

        Luxuscikkekért, fűszerekért (tartósítószerek, pl. bors).

          Az oszmán török terjeszkedés bizonytalanná tette, majd megdrágította.

        A cseh és magyar nemesfémbányák termelése visszaesett.

A felfedezések feltételei

          Atlanti-óceánon csak karavellákon lehetett szállítani.

        Nagy vitorla, hátsó kormányszerkezet.

        Araboktól átvett iránytű és helymeghatározó műszerek.

          A reneszánsz feleleveníti Ptolemaiosz nézetét: a föld gömbölyű.

Toscanelli világtérképe


Melyik város gazdagodott meg a levantei kereskedelemből?

Velence

Róma

Párizs

Barcelona

Mi volt a török szerepe a kialakult aranyéhségben?

elfoglalta Európa fő aranylelőhelyeit

állandó háborúival növelte a háborús kiadásokat

ellenőrizte és drágította a keleti kereskedelmi utakat

minden hadisarcot kizárólag aranyban követelt

Milyen új Föld-kép bontakozott ki a reneszánsz idején?

a Föld lapos

a Föld henger alakú

a Föld gömb alakú

a Föld forgási ellipszoid alakú