Az reformált hit terjedése

Az reformált hit terjedése

       A reformációból több egyház is kinőtt

       Luther – evangélikusok

       Kálvin – reformátusok

       Összefoglalva: protestánsok

       Több évszázados harc a katolikusokkal a hívekért

       Könyvnyomtatás – anyanyelvű Biblia, röpirat

       Nyomtatott kották, zenekultúra

       Iskola hálózat – műveltség általános növekedése

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Zwingli Ulrik

Szervét Mihály

Kálvin János

Luther Márton

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Magyarország

Dánia

Írország

Hollandia

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Zwingli Ulrik

Szervét Mihály

Kálvin János

Bölcs Frigyes