A svájci reformáció

A svájci reformáció

       Zwingli Ulrich és Kálvin János

       Kálvin francia menekült, Genf prédikátora lett

      Teológiai akadémiát alapított

       Tanításai (Institutio): „ A keresztény vallás tanítása”

      Egyszerű szegény egyház – fehér fal, nincs kép

      Közös ima, éneklés, prédikáció

      Predestináció Isten eleve elrendelte, hogy az ember üdvösségre vagy kárhozatra jut, cselekedetektől függetlenül.

      Isten elrendelése az ember életén meglátszik – siker Isten a kiválasztás jele.

      Polgári erények: munka, vagyonszerzés, közösség szolgálata

      Egyházi hierarchia elvetése – önkormányzatiság elve

      Gyülekezet az alapegység két vezetője: lelki – a prédikátor + világi felügyelő a presbiter

        Szentháromságtagadókkal összetűz – Szervét Mihály megégetése

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

teljhatalmú prédikátorok

választott világi gondnokok ellenőrzése

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

Melyik országból származott Kálvin János?

Svájc

Franciaország

Hollandia

Németország

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Bölcs Frigyes

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Genf

Basel

Zürich

Strassburg