Luther fellépésének következményei

Luther fellépésének következményei

       Pápa, Császár egyaránt elutasítja, eretneknek bélyegzik kiátkozzák

       Észak német fejedelmek védelmükbe veszik (Bölcs Frigyes – Wartburg)

       Rohamosan terjedt az új hit – katonai szövetség

       Vallásháború – 1555 Augsburgi vallásbéke

      Akié a föld azé a vallás – fejedelmek szabad vallás választása

       Új vallás értelmezők: Münzer Tamás – anabaptisták

      Vagyonközösség, állam ellenes – parasztháború

      Svájci reformáció,  antitrinitáriusok

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

teljes vagyonközösség

szekularizáció

német egységállam létrehozása

főpapság kiirtása

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1517

1555

1565

1567

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Kálvin János

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a császár és németországi hívei

az egyetemek

a német fejedelmek többsége

a német városok és gazdag polgárságuk