Luther fellépésének következményei

Luther fellépésének következményei

       Pápa, Császár egyaránt elutasítja, eretneknek bélyegzik kiátkozzák

       Észak német fejedelmek védelmükbe veszik (Bölcs Frigyes – Wartburg)

       Rohamosan terjedt az új hit – katonai szövetség

       Vallásháború – 1555 Augsburgi vallásbéke

      Akié a föld azé a vallás – fejedelmek szabad vallás választása

       Új vallás értelmezők: Münzer Tamás – anabaptisták

      Vagyonközösség, állam ellenes – parasztháború

      Svájci reformáció,  antitrinitáriusok

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a császár és németországi hívei

az egyetemek

a német fejedelmek többsége

a német városok és gazdag polgárságuk

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

teljes vagyonközösség

szekularizáció

német egységállam létrehozása

főpapság kiirtása

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Luther Márton

Zwingli Ulrik

Münzer Tamás

Kálvin János

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1517

1555

1565

1567