Luther tanításai

      Luther tanításai

  1. Egyedül Isten kegyelméből üdvözülünk, hit által és nem érdemeink szerint
  2. Nincs szükség búcsúcédulákra
  3. Nincs szükség gyónásra
  4. Nincs szükség egyházi vagyonra
  5. Egyházi birtokok világi kézbe adását követelte (szekularizáció)
  6. Követelte a két szín alatti áldozást
  7. Követelte az anyanyelvi igehirdetést – lefordította németre a Bibliát
  8. Az igazság mércéje egyedül a Szentírás, ami nincs benne az nem igaz – egyházi hagyomány elutasítása.
  9. Pápa hatalma nem Istentől való
  10. Szerzetesség,  7 szentség – elutasítva, csak két szentség van (keresztség, Úrvacsora).

Mi a szekularizáció?

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyház államosítása

egyház és állam szétválasztása

egyházi személyek világi alkalmazása

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a Bibliából

az apostoli hagyományból

a zsinati határozatokból

a pápai kinyilatkoztatásokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

a gyónás utáni bűnbocsánat

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

jó cselekedetek a földi életben

a tízparancsolat betartása

Mi a búcsúcédula?

bűnbocsánatot garantáló irat

elbocsátó levél a szerzetességből

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája