Mi a reformáció fogalma és jelentősége?

A REFORMÁCIÓ


Mi a reformáció fogalma és jelentősége?

       Reformáció – a keresztény katolikus egyház és élet megújítása az evangélium szellemében

      Reform – újjáformálás szóból

       Mi volt a baj az egyházzal?

      Világias élet, a hagyományos erkölcsiségtől való eltávolodás

      Túlzott hatalom és vagyon, politikai ügyekkel való foglalkozás

      Kiüresedés, az eredeti krisztusi tanítások elferdülése

       Milyen hatása volt a reformációnak a történelemre?

      Egyházszakadás – kereszténység megtisztulása

      Az egyház világi hatalmának megkérdőjelezése

      Kulturális fejlődés – szabad gondolkodás az egyházban és így azon kívül is.

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

politikai hatalmát

vagyonát

főpapság fényűző életét

missziós tevékenységét

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

megtisztulási folyamat kezdete

pápai hatalom bukása

a vallásos élet visszaszorulása

liberális elvek megjelenése

Mi a reformáció?

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

új felfogása a régi vallási tanonak

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye