A három részre szakadt ország helyzete

A három részre szakadt ország helyzete

       Kelet-Magyarország, Erdély – János Zsigmondé – később lemondott királyi címéről, fejedelmek – Erdély török vazallus, önálló belpolitikával.

       Nyugat-Magyarország és a Felvidék – Habsburg – Királyi Magyarország – Ütközőzóna és frontvonal – erős rendi befolyással – 1541 gyalui egyezmény Fráter és Ferdinánd – János Zsigmond lemond a trónról, Ferdinánd egyesíti az országot – sikertelen kísérletek

       Középső rész – Hódoltság – Török berendezkedés – folyamatos háborúk, várak elfoglalása – szélesíti a területét

Hogyan változott meg Erdély helyzete János Zsigmond uralmának végére?

török vazallus fejedelemség lett

teljesen független állam lett

a Habsburgoktól függő állam lett

a kelet-magyarországi királyság része lett

Melyik országrész lett a török hódítás fő területe?

Dunántúl

Erdély

Alföld és Felvidék

Alföld és Dél-Dunántúl