Az ország három részre szakadása

Az ország három részre szakadása

       Ferdinánd – János: Váradi béke 1538

      Kölcsönösen elismerték egymást

      János halálával az ország Ferdinándé

      János utódai nevében is lemond – hercegi címet kapnak és a Szepességet

       1540 János halála előtt fia született János Zsigmond

       Felrúgja a békét és Fráter Györgyöt, Török Bálintot megesketi, hogy királlyá választják és támogatják

       Fráter György a szultán segítségét kérte – 1541 bejön, megveri Ferdinándot: elfoglalja Budát

       A Duna menti részekről nem vonul ki – a hátországot Bécs ellen így biztosítja

       Az ország három részre szakadt

Mikor kötötték a váradi békét?

1529

1541

1538

1564

Miért rúgta fel a váradi békét Szapolyai?

mert fia született

mert külső katonai támogatást kapott

mert eleve nem komoly szándékkal kötötte

mert a szultán arra utasította

Ki volt János Zsigmond?

Habsburg Ferdinánd fia

Szapolyai János fia

A török szultán fia

Fráter György fia