Az ország három részre szakadása

Az ország három részre szakadása

       Ferdinánd – János: Váradi béke 1538

      Kölcsönösen elismerték egymást

      János halálával az ország Ferdinándé

      János utódai nevében is lemond – hercegi címet kapnak és a Szepességet

       1540 János halála előtt fia született János Zsigmond

       Felrúgja a békét és Fráter Györgyöt, Török Bálintot megesketi, hogy királlyá választják és támogatják

       Fráter György a szultán segítségét kérte – 1541 bejön, megveri Ferdinándot: elfoglalja Budát

       A Duna menti részekről nem vonul ki – a hátországot Bécs ellen így biztosítja

       Az ország három részre szakadt

Mikor kötötték a váradi békét?

1529

1541

1538

1564

Mikor került végleg Buda török kézre?

1526

1521

1532

1541

Ki volt János Zsigmond?

Habsburg Ferdinánd fia

Szapolyai János fia

A török szultán fia

Fráter György fia