Az ország három részre szakadása

Az ország három részre szakadása

       Ferdinánd – János: Váradi béke 1538

      Kölcsönösen elismerték egymást

      János halálával az ország Ferdinándé

      János utódai nevében is lemond – hercegi címet kapnak és a Szepességet

       1540 János halála előtt fia született János Zsigmond

       Felrúgja a békét és Fráter Györgyöt, Török Bálintot megesketi, hogy királlyá választják és támogatják

       Fráter György a szultán segítségét kérte – 1541 bejön, megveri Ferdinándot: elfoglalja Budát

       A Duna menti részekről nem vonul ki – a hátországot Bécs ellen így biztosítja

       Az ország három részre szakadt

Mi volt a váradi béke lényege?

a két király kölcsönösen elismerte egymást

a két király elismerte a török hódítást

a két király békét köt a törökkel

a két király békét köt, de nem ismeri el egymást

Mikor kötötték a váradi békét?

1529

1541

1538

1564

Kik kötötték a váradi békét?

Szulejmán és Ferdinánd

Szulejmán és János

János és Ferdinánd

János és Fráter György