A török Magyarország-politikája

A török Magyarország-politikája

       Felismerik a belső széthúzás előnyeit és a veszélytelen Szapolyait támogatva A Habsburgok ellen lépnek fel (Tiszántúl)

       1529-ben Szulejmán Budára jön és átadja János királynak – cserébe hűbéri alázatot kért (stabil Kelet-Magyarország és Erdély) – Bécs ostroma

       Szulejmán célja innentől kezdve Bécs elfoglalása 1532-es nagy hadjárat Kőszegnél állt meg – Bécs alatt 100 000 zsoldos gyűlt össze – 1 hónapos időhúzó ostrom Jurisics Miklós védte a várat

       Egyensúly a két nagyhatalom közt – szerződés

      150 éves frontvonal az ország területén

Mi volt a szultán elsődleges katonai célja Mohács után?

Bécs elfoglalása

Buda elfoglalása

a Dunántúl elfoglalása

Erdély elfoglalása

Mikor volt Kőszeg ostroma?

1532

1526

1541

1521

Ki volt a török szultán a Mohács utáni időkben?

Szelim

Szulejmán

Murád

Mehmet

Ki védte Kőszeg várát a török ellen?

Zrínyi Miklós

Jurisics Miklós

Thurzó György

Szondi György

Mi derült ki Kőszeg "ostromakor"?

a német és a török egyforma erőkkel bír

Kőszeg egy nagyon erős vár

Jurisics az ország legjobb hadvezére

bénák a törökök