A kettős királyválasztás

A kettős királyválasztás

       A nemesség Szapolyai János erdélyi vajdát támogatta, a legnagyobb bárót, nemzeti királyt akartak, aki megvédi az országot

       A bárók és a nemesség másuk fele Habsburg Ferdinándot támogatta, védelmet reméltek a Német Birodalomtól

       Mindkét jelöltet megkoronázták – kitört a polgárháború

Szapolyai veresége Tokajnál – Lengyelországba menekült – és segítséget kért a szultántól

Kit választottak királynak a nyugat-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Habsburg Ferdinándot

Jagelló Ulászlót

Kit választottak királynak a kelet-magyarországi rendek 1526-ban?

Szapolyai Györgyöt

Szapolyai Jánost

Habsburg Ferdinándot

Jagelló Ulászlót

ilyen érvek szóltak Ferdinánd királlyá választása mellett?

mögötte állt Róma

mögötte állt a Német-Római Birodalom

jó kapcsolatai voltak a törökkel

sok pénze volt

Hol vesztett csatát János király Ferdinándtól?

Szeged

Szolnok

Tokaj

Buda

Kitől kért segítséget Szapolyai magyarországi uralmának visszaszerzéséhez?

a lengyelektől

a csehektől

a pápától

a töröktől