A kiegyezés jelentősége

A kiegyezés jelentősége  

Reális kompromisszum

       A magyar önállóság helyreállt 

      Korlátozott volt kül-, és hadügyi szempontból

      A hadsereg kizárólag a király uralma alatt állt

      Polgári alkotmányos állam jött létre

       Gazdasági fejlődés elindult

      Szabad vállalkozás – ipari fejlődés lehetőség egy nagy belső piacon

       Negatívum

        –   Nehezen továbbfejleszthető

      Nemzetiségek kimaradtak

 

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, belügyekben független állam jött létre

polgári, külügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

semmi érdemleges

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

jogaikat garantálta

föderáció kialakítását irányozta elő