A kiegyezés közvetlen előzményei

A kiegyezés közvetlen előzményei

       Olasz-francia háború – 1859 Solferino – vereség

       Pénzügyi csőd: Ferenc József meneszti Bachot

       Hatása: alkotmány (októberi diploma, februári pátens)

      Magyarok elutasítják 1861-es OGY-n

      Provizórium – ideiglenes állapot – abszolutizmus  enyhébb formája

      Belátja, a magyarok nélkül Ausztria gyenge

      Birodalom gazdaságilag is visszaesik

       Deák Ferenc is a kiegyezés mellé állt -1865 Húsvéti cikk, Deák a tárgyalásokat elindítja

      Oka: gazdaságilag meggyengültek a magyar birtokosok a passzív ellenállás miatt – kimaradnak a fejlődésből

      A magyar államot helyre kell állítani

      Német és Orosz birodalom közt előnyös a birodalom. Egysége

      Nemzetiségek feletti uralom

       Poroszok – Königgratz-i csata 1866 vereség - 

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

határozatban elutasítja az Országgyűlés

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Solferino katonai kudarca

Königgraetz katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Ferenc József amnesztia rendelete