A kiegyezés fogalma

KIEGYEZÉS - 1867


A kiegyezés fogalma

       1867-ben kötötte meg a magyar vezetőréteg és az osztrák császár Ferenc József (névleg magyar király)

       1848-1849-es szabadságharc eltiprása

       Neoabszolutista rendszer Magyarországon

      Bach rendszer

      Magyarország  beolvasztása a birodalomba

       Deák Ferenc vezetésével a magyar politikai elit passzív ellenállást folytatott, majd kiegyezett az uralkodóval – kompromisszum, béke jött létre Ausztria és Magyarország  között, Magyarország nagyrészt visszanyerte 48-as kivívott szabadságait.

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Teleki László

Deák Ferenc

Tisza Kálmán

Kossuth Lajos

Ki volt a király a kiegyezéskor?

I. Ferenc

Ferenc Ferdinánd

V. Ferdinánd

Ferenc József

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

neoabszolutista Habsburg elnyomás

Bach Sándor helytartó diktatúrája

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

Mi a kiegyezés lényege?

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

Mikor volt a kiegyezés?

1867

1868

1848

1861