IV. Béla politikája a tatárjárás után

IV. Béla politikája a tatárjárás után
 
 
       IV. Béla politikát vált: újra birtokokat adományoz

      katonaállításhoz és várépítéshez köti

      Oka: a tatárok elleni felkészülés

       Királyi várépítések (Buda, Visegrád, Sárospatak)

       Városi címeket adományoz

       Falépítés a védekezést szolgálja

      Királyi bevételek nőttek

       Támogatja az újjánépesítést

       Békepolitika Haliccsal és Lengyelországgal

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

a városfal védelmi célokat szolgált

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

növelte az adóalapot

bennük bízott, a nemesekben nem

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Buda

Sárospatak

Eger

Visegrád

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

újra adományozott birtokokat

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

birtokait a betelepülő népeknek adta

semmi érdemleges