A veszteségek és pótlásuk lehetőségei

A veszteségek és pótlásuk lehetőségei
 
 
       50%-20% közötti emberveszteség

      2 millióból 0,5 millió ember

       Bevándorlás pótolta a lakosságot

      Az etnikai viszonyok módosultak

       Kunok visszahívása – Nagykunság, Kiskunság

       Jászok betelepülése

       Vlachok Erdélyben (oláh, később román)

       Cseh, lengyel telepesek – nyelvhatár délre tolódott

       A lakosság 70-80%-a továbbra is magyar

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

0,5 millió

1 millió

1,5 millió

2 millió

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

kun

jász

vlach

szerb

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

10-20%

20-30%

20-50%

0,5-10%