A tatárjárás eseményei

 

A tatárjárás eseményei

 
       Védekezés a Vereckei-hágón

      Tomaj Dénes nádor veresége

      A tatár előőrsök Pestig jutnak

       Kötönyt megölik – a kunok elhagyják az országot

       Külső segítség nem érkezett

       A király serege a bárókkal való viszály miatt nem túl erős

       1241 április 11. Muhi mellett Batu kán döntő győzelmet arat a magyarok felett

      Tatár pusztítás

       IV. Béla elmenekült – Trau (Dalmácia)

       Az ország tatár ellenőrzés alá került

      A Dunán 1242 januárjában keltek át

       Berendezkedtek az országban

      Adóztatás, rablás, pusztítás

       A lakosság elbujdosott

       A kővárakat nem tudták bevenni

       1242 márciusban kivonultak az országból

      Valószínűleg Ögödej nagykán halála miatt

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

meghalt

fogságba esett

elmenekült

menekülés közben öngyilkos lett

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Muhi

Mohács

Verecke

Nándorfehérvár

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Dzsingisz kán

Batu kán

Kubilaj kán

Kadan herceg

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Muhi

Burgenland

Velence

Trau