Hírek a tatárokról

          Hírek a tatárokról

       1236 Julianus barát az első hίrhozó

       Kötöny kun vezér és népének befogadása

      Tatárok elől menekülnek

      Felveszik a kereszténységet

      A király támaszt remél tőlük a bárók ellen

       1240 Kijev elesett

      A fejedelem Danyiil Magyarországra menekül

      IV. Béla ekkor döbben rá a veszély nagyságára – körbehordják a véres kardot

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

II. András

Tomaj Dénes nádor

a kunok

Julianus barát

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

burját

mongol

türk

kazah

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

félt tőlük

rokon népeknek tartotta őket