A tatárjárást megelőző időszak

IV. BÉLA ÉS A TATÁRJÁRÁS


          A tatárjárást megelőző időszak

       Tatárjárás: 1241-42-ben a magyarságot érő első megrendítő csapás

       Mongolok birodalma a Kárpátokig ér

       Miért nem képes a magyar állam védekezni?

       Mert a királyi hatalom meggyengült

      Oka: II. András birtokpolitikája, birtokadományok biztosították a nemesség hűségét és támogatását

      Hatalom alapja a föld – király föld nélkül gyenge tekintély és kieső jövedelmek

      Aranybulla kiadására kényszerült

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1244-45

1421-22

1241-42

1444-45