Az áprilisi törvények tartalma

Az áprilisi törvények tartalma

  1.      A reformkori követelések megvalósultak egy csapásra
  2.      Alkotmány – polgári viszonyokat teremtett
  3.      Rendi kiváltságok eltörlése - közteherviselés
  4.      Jobbágyságot felszabadították, állami kárpótlással
  5.      Alkotmányos monarchia jött létre

      Király hatalmát, jogkörét korlátozta

      Felelős minisztérium

      Népképviseleti országgyűlés – választójog: cenzus

  1.      Tisztázatlan az Ausztriához fűződő viszony (kül-, had-, pénzügy) – perszonálunió elvileg
  2.      Unió Erdéllyel
  3.      Szabadságjogok

      Vallás, gyülekezés, szólás, sajtószabadság (cenzúra vége)

  1.      Nemzeti őrsereg felállítása
Mit jelent az, hogy megvalósult a közteherviselés?

mindenki egyforma terhet viselt

származástól függetlenül mindenki adózott

a nemeseket nem számítva, mindenki adózott

senki sem adózott

Mi lett a választójog alapja 1848 áprilisától?

a kiváltságos helyzet

a vagyoni helyzet vagy iskolázottság

földtulajdon

életkori határ

Mit jelent a népképviselet?

a népnek is lett szószólója

az országgyűlésbe nem nemesek is bekerülhettek

mindenki választójogot kapott

a nemeseket kizárták az országyűlésről

Milyen államforma alakult ki Magyarországon 1848 áprilisától?

abszolút monarchia

alkotmányos monarchia

rendi monarchia

köztársaság

Mit jelent a jobbágyfelszabadítás?

megszűnt a jobbágy jogi függése földesurától

nem kellett a jobbágyoknak visszafizetni adósságaikat

felszabadultak a földművelés alól

felszabadultak az állami kötelességek alól