A forradalom eredményei

A forradalom eredményei

  1.       A király jóváhagyta a Kossuth által beterjesztett feliratot
  2.       Batthyány Lajost kinevezte miniszterelnöknek
  3.       Kormányában a liberálisok voltak többségben
  4.       1848. április 11-én a király törvényekben szentesítette a polgári és alkotmányos Magyarország megszületését
  5.       A törvényesség jelentősége: biztosította a nemesség rokonszenvét, az államapparátus és a tisztikar egy részének hűségét
  6.      A későbbi szabadságharc törvényes alapon állt!
Miért rendkívül jelentős az, hogy a király szentesítette az áprilisi törvényeket?

az új kormányat törvényes alapon állt

a forradalom megbocsátást nyert

együttműködés alakult ki a király és a kormány közt

mindenki elégedett volt

Mi volt a jelentősége, hogy a király szentesítette Kossuth felirati törvényjavaslatát?

elismerték Kossuth törekvéseit

elismerték Magyarország függetlenségét

gyakorlatilag alkotmány született

a király is támogatta Kossuth terveit

Mikor szentesítette a király Kossuth felirati törvényjavaslatát?

1848. február 22.

1848. március 13.

1848. március 15.

1848. április 11.

Ki volt a király 1848 tavaszán Magyarországon?

Ferenc József

V. Ferdinánd

I. Ferenc

I. József

Ki lett az első magyar miniszterelnök?

Kossuth Lajos

Batthyány Lajos

Széchenyi István

Deák Ferenc