Március 15-e eseményei

Március 15-e eseményei

  1.     Pilvax kávéház

      Petőfi Sándor, Jókai Mór, Irinyi József, Vasvári Pál

      Reggel gyűlnek össze, céljuk a forradalom kirobbantása

  1.     Egyetem

      Orvosi és jogi kar ifjúsága melléjük áll (több ezer fő)

  1.     Landerer-nyomda

      Lefoglalják, kinyomtatják a 12 pontot, Nemzeti Dalt

      Forradalmi úton megszüntetik a cenzúrát

  1.     Nemzeti Múzeum (délután 3 óra)

      Tízezres tömeg – Nemzeti Dal, 12 pont elszavalása

  1.     Városháza

      Aláírták a követeléseket, Közbátorsági Bizottmány választása

  1.     Helytartótanács

      A király hivatala Budán

      Tűzparancsot adtak

      A tömeg a hajóhídon a várba megy

      Kiszabadítják Táncsics Mihályt

      A tanács átvette a követeléseket

  1.      Nemzeti Színház

      Bánk bán - előadás

Hova ment a forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumtól?

Pilvax kávéház

budai vár

Városháza

Landerer nyomda

Ki nem márciusi ifjú az alábbiak közül?

Petőfi Sándor

Jókai Mór

Arany János

Vasvári Pál

Miért ment a forradalmi tömeg a Helytartótanácshoz?

az képviselte a királyi hatalmat

Budán volt és még ott nem jártak

az képviselte a nemzetet

ott tartózkodott a katonaság

Hol találkoztak a pesti radikális ifjak március 15-én reggel?

Nemzeti Múzeum

Pilvax kávéház

Landerer nyomda

Városháza

Mi volt a pesti forradalom első sikere?

összegyűltek az eső ellenére

eltörölték a cenzúrát a nyomda lefoglalásával

kinyitották Táncsics börtönét

szembeszálltak az osztrák katonasággal