Az európai forradalmak hatása Magyarországon

 

    Az európai forradalmak hatása Magyarországon

       Pozsony, 1847-1848 országgyűlés

       Kossuth az alsótáblán egy törvényjavaslatba gyűjti a reformköveteléseket

      Alkotmányt kér

      Felelős magyar minisztériumot (kormányt) követel

       A megrettent konzervatívok, majd a felsőház is megszavazta a törvényt

      •       Másnap, március 15.-én Bécsbe vitték a javaslatokat a királyhoz aláírni.

Melyik városban voltak a reformkori országgyűlések?

Buda

Pozsony

Bécs

Sopron

Milyen jelentős politikai esemény zajlott 1848 tavaszán Magyarországon?

királyválasztás

rendi országgyűlés

országgyűlési követválasztás

ellenzéki párt megalakulása

Mit követelt Kossuth a birodalom népeinek a forradalmak hírére?

köztársasági berendezkedést

szövetségi államot

önálló államterületet

alkotmányt

Ki volt az ellenzék vezére az 1848-as országgyűlésen?

Kossuth Lajos

Petőfi Sándor

Széchenyi István

Wesselényi Miklós

Miért szavazták meg a konzervatívok Kossuth felirati javaslatát?

féltek Kossuthtól

féltek a királytól

féltek a forradalomtól

féltek a liberálisoktól