Miért bukott el a József-féle reform?

Miért bukott el a József-féle reform?

1. Jozefinizmus – türelmetlen, nem vette figyelembe a birodalom eltérő kultúrájú és hagyományú részeit

2. Általános felháborodás – magyar függetlenség, ősi jogok sérelmei miatt

3. Nemesek kiváltságaikat féltik

4. Adóztatás, megye megszüntetése

5. Francia forradalom veszélye

6. Vereség a töröktől – anyagi áldozatok

7. Általános elégedetlenség
Mely rendeletét nem vonta vissza II. József a halálos ágyán az alábbiak közül?

türelmi rendelet

nyelvrendelet

szerzetesrendekről szóló rendelet

közigazgatás átszervezéséről szóló rendelet

Miért nem lehetett sikeres II. József reformpolitikája Magyarországon?

a magyar nemesek "fafejűek"

a király nem vette figyelembe a magyar jogokat és hagyományokat

a király már a koronázáskor elvesztette tekintélyét

a magyarok eleve minden Habsburgoktól jövő kezdeményezést elutasítottak

Kik voltak II. József reformjainak legfőbb támaszai?

az ifjú vidéki nemesek

a katolikusok

a felvilágosult értelmiség

a városi polgárság