II. József kormányzati elvei

II. József kormányzati elvei

1. „Minden jó, ami az államnak hasznos”

2. Az uralom alapja legyen az ész

3. Célja: a birodalomból egységállamot létrehozni

4. Nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával

5. Rendeletekkel kormányoz, megsértve az ősi magyar szokásjogot (6000 rendelet)
Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

evangélikus

református

görögkeleti

zsidó

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

latin

magyar

német

osztrák

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított egységállam

központosított föderatív állam

államok laza szövetsége

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

növelni a társadalmi mobilitást

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

Mit biztosított a türelmi rendelet?

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

jogot a szabad pártalapításra

jogot a jobbágyok felszabadítására