II. József kormányzati elvei

II. József kormányzati elvei

1. „Minden jó, ami az államnak hasznos”

2. Az uralom alapja legyen az ész

3. Célja: a birodalomból egységállamot létrehozni

4. Nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával

5. Rendeletekkel kormányoz, megsértve az ősi magyar szokásjogot (6000 rendelet)
Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

latin

magyar

német

osztrák

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

növelni a társadalmi mobilitást

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

Mikor uralkodott II. József?

1780-1785

1774-1785

1780-1790

1785-1790

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított egységállam

központosított föderatív állam

államok laza szövetsége

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

általános tetszést aratott

általános ellenállást váltott ki

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

a közvélemény nem törődött vele