II. József kormányzati elvei

II. József kormányzati elvei

1. „Minden jó, ami az államnak hasznos”

2. Az uralom alapja legyen az ész

3. Célja: a birodalomból egységállamot létrehozni

4. Nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával

5. Rendeletekkel kormányoz, megsértve az ősi magyar szokásjogot (6000 rendelet)
Mikor uralkodott II. József?

1780-1785

1774-1785

1780-1790

1785-1790

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

általános tetszést aratott

általános ellenállást váltott ki

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

a közvélemény nem törődött vele

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert mindig kalapot hordott

mert igen "vaskalapos" király volt

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

Mi volt a nyelvrendelet célja?

a magyarok megalázása

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

Magyarország beolvasztásának első lépése

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

evangélikus

református

görögkeleti

zsidó