Mária Terézia gazdasági reformjai

Mária Terézia gazdasági reformjai

1. Ausztriában megadóztatta a nemességet, papságot

2. Kettős vámrendszert vezet be 1754
   • Külső vámhatár: külföldi áruk kizárása (magas vám)
   • Belső vámhatár: Magyarország és a birodalom többi része közt – magyar termékekre magas vám
   • Nemesek közvetett adóztatása
3. A jobbágyok adóterheit növelték a földesurak

4. Az állam is szeretett volna több adót

5. A megoldás: ÚRBÉRI RENDELET - Urbárium
   • A királynő meghatározta, mennyi terhet szedhet összesen egy földesúr
   • Kilenced
   • Robot (heti 1 nap igás, vagy 2 nap kézi munka)
   • Ajándék
Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

biztosította a szabad költözést

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

eltörölte a jobbágyok adósságait

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

magyar ipar visszafejlődik

magyar ipar lassan fejlődik

magyar ipar gyorsan fejlődik

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

Mikor adták ki az urbáriumot?

1748

1754

1767

1780

Mi az urbárium?

rendelet a kettős vámhatárról

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet az oktatásról

rendelet az egészségügyről

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a katonai vereségek miatt

a sorozatos parasztfelkelések miatt

a polgári erők kényszerítették ki

a magyar rendek követelése miatt