A felvilágosult abszolutizmus

MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF REFORMJAI

A felvilágosult abszolutizmus

  • Abszolutizmus - uralkodó teljes hatalommal, szinte korlátok nélkül, önkényesen alakítva a törvényeket uralkodik.
  • Felvilágosult abszolutizmus - uralkodó abszolut hatalmát megőrizve reformokat vezet be, melyek az ország modernizálását szogálják, célja ezzel a gazdaság és állam erejének növelése, a nép jólétének előmozdítása, ami szintén az állam stabilitását és erősödését szolgálhatja.
Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

I. Frigyes

I. József

II. Frigyes

II. József

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

hatalma megerősítése végett

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

mert ez a korszellem

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király és a nemesek közös kormányzása

a király brutális nyílt diktatúrája

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

abszolút felvilágosult uralom

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással