A felvilágosult abszolutizmus

MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF REFORMJAI

A felvilágosult abszolutizmus

  • Abszolutizmus - uralkodó teljes hatalommal, szinte korlátok nélkül, önkényesen alakítva a törvényeket uralkodik.
  • Felvilágosult abszolutizmus - uralkodó abszolut hatalmát megőrizve reformokat vezet be, melyek az ország modernizálását szogálják, célja ezzel a gazdaság és állam erejének növelése, a nép jólétének előmozdítása, ami szintén az állam stabilitását és erősödését szolgálhatja.
Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király és a nemesek közös kormányzása

a király brutális nyílt diktatúrája

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

I. Frigyes

I. József

II. Frigyes

II. József

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

abszolút felvilágosult uralom

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

hatalma megerősítése végett

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

mert ez a korszellem

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás