A kereszténység további szerepe

    A kereszténység további szerepe

       Római Birodalomban elterjedt

       A keresztény üldözések nem értek el célt

      A kereszténység megbékélt a társadalmi különbségekkel

       Constantinus császár 313-ban: Milanói rendelet

      Szabad vallásgyakorlat a keresztényeknek

      Az új vallás összekötő kapoccsá vált a Birodalomban

       325-ben első egyetemes zsinat, Nicea

      Szentháromság-tan elfogadása – dogma

      A dogma (egyetemes hitelv) tagadása- eretnekség

      Arianus eretnekség elítélése, majd üldözése

       391-ben Theodosius államvallássá tette

Melyik császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Augustus

Nero

Constantinus

Theodosius