A korai egyházszervezet

      A korai egyházszervezet

        Metropolita – a terület legnagyobb városának püspöke

       Püspök (episzkoposz)

       Papság (klérus)

       Hívek (laikusok)

       Zsinat – a püspökök gyűlése, ahol a hit kérdéseiről tanácskoznak és döntenek

       Megtagadták a régi római isteneket és a császárkultuszt – vértanúk tömegei

       A keresztények száma tovább nőtt

      Példaadás, részvét, túlvilági élet reménye

A keresztények száma folyamatosan nőtt. Melyik alábbi ok nem játszott ebben közre?

részvéttel tekintettek az ártatlan áldozatokra

példát mutattak a hiteles vallásosságból

a túlvilági élet reménye sokakat vonzott

a keresztény gyülekezetek nagy vagyont halmoztak fel, és jótékonykodtak

Mi a zsinat?

egyházi vezetők gyűlése, ahol a hit és a szervezet kérdéseiben döntenek

hívők gyűlése minden vasárnap

egyházi és világi vezetők találkozója

különböző keresztény felekezetek vezetőinek együttes ülése

Miért üldözték kezdetben a rómaiak a keresztényeket?

veszélyesnek tartották tanításaikat

mert elutasították a régi római vallást

mert elutasították a zsidó vallást

mert elutasították a császár istennek kijáró tiszteletét