Az egyház kialakulása

    Az egyház kialakulása

       Keresztény közösségek, gyülekezetek alakultak

       Vezetőjük a püspök (episzkoposz) lett

       Segítői a presbiterek voltak, belőlük alakult ki a papság

       Kialakult az EGYHÁZ = a keresztény közösség irányító szervezete

       Hierarchia, szent rend, a felsőbbség feltétlen tisztelete uralja

       Állandósultak az ünnepek, szertartások

      Keresztelés, úrvacsora

Mi az egyház?

keresztény gyülekezet

keresztény templom

a keresztény közösség, mint szervezet

a pápai hatalom és intézményei

Mi az egyház alapegysége?

püspökség

egyházmegye

gyülekezet

presbitérium

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

a gyülekezet vezetője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

nagyobb város egyházi vezetője

a presbiter segítője

Mi a hierarchia?

szigorú alá-fölé rendeltségi viszony az egyházban

egyeduralom az egyházban

szigorú mellérendeltségi viszony az egyházban

a pápa uralma az egyházban