A kereszténység elterjedése - Pál apostol munkája

    A kereszténység elterjedése - Pál apostol munkája

       Kereszténység kezdetben zsidó szekta

       Pál tanításai fordulatot hoznak

      1. A megváltás megtörtént a kereszthalállal

      2. Aki hisz ebben üdvözül

      3. A gazdagok is üdvözülhetnek éppen ezért

      4. A nem zsidó népeknek is szól az üdvözülés

       Pál hatása

      Az új vallás kibékült az államhatalommal és a társadalmi renddel

      Minden ember számára nyitott vallás lett

      A zsidók nagy része ezért elutasította

Mit jelent az, hogy Saulból Pál lett?

zsidó helyett, római nevet vett fel

keresztény üldözőből keresztény lett

rómaiból zsidó lett

apostolból farizeus lett

Mi a keresztények viszonya a császári hatalommal?

elutasítják

harcot hirdetnek ellene

a császár istenítését leszámítva megbékélnek vele

feltétlenül követik a császár minden parancsát

Mit tanít Pál a pogányokról?

a megváltás nekik is szólt

ők elveszett emberek

a zsidó vallási parancsokat elfogadva lehetnek keresztények

ha meg is térnek, soha nem lesznek igazi keresztények

Mi volt Pál új tanítása a szegénységről?

a megváltás egyaránt vonatkozik szegényre és gazdagra

a szegényeket fel kell emelni

a szegényeket nem lehet megváltani

a gazdagok feltételekkel megválthatók

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

mindannyian elutasítják

a többség elutasítja, de többen megtérnek

próbálják befogadni Krisztus tanításait

nem érdekli őket az egész kérdés