Jézus élete és halála

     Jézus élete és halála

       Példát mutat életével arra, mit vár el Isten az emberektől

       Hívei száma egyre nőtt

       Pontius Pilatus helytartó, a zsidó főpapok kérésére, keresztre feszíttetve kivégeztette

       Hívei szerint harmadnapon feltámadt, igazolva korábbi tanításait, és bizonyítva isteni eredetét

  Tanítványai az apostolok, Péter vezetésével Krisztus követőinek (keresztényeknek) nevezték magukat, hirdették tanításait

Ki lett a keresztények vezetője Jézus halála után?

Péter

Pál

Jakab

Júdás

Ki volt a római helytartó Jeruzsálemben Jézus halálakor?

Palatinus

Pontius Pilatus

Augustus

Julius Caesar

Mit jelent a keresztény szó?

megkeresztelt

Krisztus követője

az élet keresztjét hordozó

a kereszthalált önként vállaló