A vallásalapító

    A vallásalapító

       A názáreti Jézus

       Keresztelő János megjelenése

      A Megváltó közeli eljöveteléről tanított

      A megtisztulás jeleként a  Jordán folyó vizébe merítette híveit (keresztelt)

       Jézus Názáretben jelent meg és a megváltást hirdette – a zsidóknak ígért Megváltó

       Nevének jelentése:

        Jézus = szabadító, Krisztus = Messiás (fölkent)

       Evangéliumok – életének és halálának eseményei (Máté, Márk, Lukács, János írták)

Honnan ismerhető meg Jézus élete és tanításai?

a qumrani tekercsekből

az Ószövetségből

az Apostolok cselekedetei című írásból

az evangéliumokból

Miért "názáreti" Jézus?

ott született

ott nőtt fel

ott tett elsőként csodát

ott feszítették keresztre

Hol született Jézus?

Jeruzsálem

Názáret

Betlehem

Kána