Szent István külpolitikája és értékelése

    Szent István külpolitikája és értékelése

       Békességre törekedett szomszédjaival

       Német felesége Gizella – jó kapcsolat a Német-Római Birodalommal

       1030-ban német támadást visszaverte

       Besenyők befogadása és letelepítése

Milyen külpolitikára törekedett I. István?

célja, növelni az ország területét

célja, békében élni a szomszéd népekkel

célja, nyugat-európai kapcsolatok építése

célja. kiszolgálni a pápa hatalmi törekvéseit

Melyik állítás nem tartozik I. István politikusi sikereinek körébe?

megakadályozta a szabadok lesűllyedését

véglegesítette az életforma-váltást

megváltoztatta a magyarok vallási-kulturális életét

európai normákat követő néppé tette a magyarságot

Miért avatták szentté István királyt?

mert sokat imádkozott

mert szelíd ember volt

mert kiszolgálta a pápa érdekeit

mert kereszténnyé tette Magyarországot