A 11. századi társadalom

    A 11. századi társadalom

       Király

      Társadalom élén áll

      Hatalmának alapja az óriási földbirtokok (földek 2/3-a)

       Királyi tanács – egyházi és világi előkelők

       Egyházfők – kezdetben idegenek

       Világi nagybirtokos réteg

      Régi törzsi vezetők és idegen lovagok egyaránt

       Középréteg – a vitézek – van saját birtokuk

      Céljuk a lesüllyedés elkerülése – földjük elvesztése

       Szolgák - uruk korlátlan rendelkezett felettük

      A birtokosnak dolgozik, később terményhányad fejében földet kap

Mi volt a szabadok legfőbb törekvése Szent István uralkodása idején??

meggazdagodni

elkerülni a lecsúszást, szolgává válást

elkerülni a kereszténnyé válást

minél több szabad földet foglalni

Mit jelent a szolga állapot a 11. században?

más földjén dolgozott - ingyen

birtokostól kapott földön dolgozott, terményhányad fejében

teljes, megalázó alávetettséget

a birtokos családhoz tartozó, azt kiszolgáló életformát

Honnan származott az egyházi felsővezetés István király uralkodása idején?

külföldről, főleg nyugatról

külföldről, főleg Bizáncból

a hazai kolostori képzés eredménye

a hazai törzsfők-nemzetségfők családjaiból

Szent István korában az számít a középrétegbe bele...

akinek van saját földje

aki fel tudja szerelni magát háború esetén a király hívására

aki jelentős állatállománnyal rendelkezik

akinek van rabszolgája

Mi adta a királyi hatalom alapját Szent István korában?

a beszedett adók

a királyi földbirtokok

az egyházi támogatás

a külföldi keresztény lovagok