A magyar államigazgatás kiépülése

    A magyar államigazgatás kiépülése

       Királyi területi közigazgatás megteremtése

       Vármegye – Vár és hozzá tartozó terület

       Egész országot lefedte – folyamatosan épült ki

       Vármegye vezetője az ispán

      A király nevezte ki – akaratának végrehajtója

      Bíráskodott

      Beszedte a királyi jövedelmeket

      Vezette a megye haderejét (várjobbágyok)

       A vármegyerendszer vezetője az udvarban a királyi udvar bírája – a nádorispán

      A király utáni első világi méltóság

Mi nem az ispán feladata?

bíráskodás

megyei hadak vezetése

helyi végrehajtó hatalom

megyei szabadok érdekképviselete

Ki következett méltóságban a király után?

kalocsai érsek

nádorispán

országbíró

megyésispán

Mi a vármegye a 11.században?

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

várak szövetsége

egy várhoz tartozó katonai egység

határvédelmi feladatot ellátó terület

Mi nem a nádorispán funkciója?

az ispánok felettese

a király utáni második méltóság

a királyi udvar bírája

az egyházszervezet ellenőre

Ki a vármegye vezetője?

király

nádor

ispán

várjobbágy