A magyar egyházszervezet kiépítése

A magyar egyházszervezet kiépítése
 
      •      
1. Esztergomi érsek – első számú vezetője

      Később a kalocsai érsekség létrehozása

       2. Püspökségek – 8 (+ 2 a század végéig)

       3. Templom tíz falunként

       4. Bencés kolostorok – Pannonhalma központtal

       Hatalmas földadományokkal biztosítja gazdasági alapjukat

       Tized bevezetése – adó az egyháznak

       Törvénykönyvek – biztosítják az egyház jogait, a keresztény előírások betartását

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Pannonhalma

Győr

Veszprém

Esztergom

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

10-t

10 falunként 1-t

falunként 1-t

megyénként 10-t

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

a pápa

az esztergomi érsek

a kalocsai érsek

a pannonhalmi főapát