Az államalapítás kezdetei

    Az államalapítás kezdetei

       I.(Szent) István (997-1038) folyamatosan harcol a független törzsfőkkel (Gyula, Ajtony)

      Megszerzi az ország egész területét

       Elsődleges feladata a magyar egyházszervezet létrehozása

       Elengedhetetlen a feudális állam kialakítása miatt

       A keresztény Európához kötődés biztosítéka

       Ami egyben hatalmának biztosítéka

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

kevés adót fizettek

nem akartak állami vezetők lenni

nem törődtek semmivel

nem törődtek István királyi címével

Ki nem volt István király ellenfele?

Ajtony

Gyula

Koppány

Vajk

Miben segített az egyház Istvánnak?

hatalmának fő támasza volt

adószedés

új gazdasági kultúra elterjesztése

lelki életének egyensúlyban tartásában

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István fanatikus hite miatt

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

István így akart európai politikussá válni