Károly Róbert gazdasági reformjai II.

Károly Róbert gazdasági reformjai II.

       Regálék: királyi felségjogon szerzett jövedelem, mely csak a királyt illeti meg

       1. Nemesfémbányászat fejlesztése

      Magyarország gazdag aranyban- ezüstben

      Bányabér (urbura) bányászok fizették a királynak

       harmadát átengedte a földek tulajdonosainak –érdekelté tette őket új bányanyitásban - ösztönző

      külföldi bányászokat (német) és pénzverő mestereket (Firenze) hívott be Selmecbánya, Besztercebánya, Körmöcbánya

       2. Királyi pénzverési monopólium

      Kötelező nyersfém beszolgáltatás – cserébe vert pénzt kaptak kevesebb nemesfémtartalommal (45-50%)

      Pénzverő kamarákat gazdag polgároknak adta bérbe

      Értékálló aranyforintot és ezüstdénárt veretett

       Kapuadó bevezetése

      Jó pénz előnyösebb a gazdaságnak ezért,

      A pénzrontás és az évenkénti beváltás megszűnt, a kieső bevétel miatt volt rá szükség

      Jobbágyportánként kellett fizetni évenként 18 dénár volt

       4. Harmincadvám korábbi nyolcvanadvám helyett

      A fellendülő kereskedelem megvámoltatása – mivel a bejövő árukért cserébe az arany kiáramlott az országból

       5. Bécset elkerülő új kereskedelmi út nyitása – megállapodás a cseh királlyal

      Bécs árumegállító joga sértette mindkét ország gazdasági érdekét

Mit jelent a királyi monopólium?

a király kizárólagos gazdasági jogát egy áruval kapcsolatban

a király műhelyeinek egyeduralmát

a királyi felséjogon szerzett jövedelmeket

a királyi jogok összességét

Mi volt a Károly Róbert által bevezetett új vám neve?

tized

huszad

harmincad

negyvened

Miért kellett bevezetni a kapuadót?

a pénzrontás miatt csökkentek a bevételek

a pénzrontás megszüntével csökkentek a bevételek

a pénzváltás miatt csökkentek a bevételek

a pénzverés bérbe adása miatt csökkentek a bevételek

Melyik város elkerülése végett nyitottak új kereskedelmi utat a visegrádi királytalálkozót követően?

Bécs

Prága

Krakkó

Velence

Ki fizette a kapuadót?

a nemes portánként

a királyi város polgáronként

a jobbágy portánként

a jobbágy kéményenként