Királyi bevételek

Királyi bevételek

       A királyi birtokok jövedelmei

       Regálék: királyi felségjogon szerzett jövedelem, mely csak a királyt illeti meg

       A sómonopólium

       Gazdasági reformok az alábbi regálékat érintették

       1. Nemesfémbányászat fejlesztése

       2. Királyi pénzverési monopólium

       3. Kapuadó

       4. Harmincadvám

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

vámok

pénzváltás

királyi birtok

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

adók

vámok

sómonopólium

pénzverés

Mi a regálé?

a király összes bevétele

a kiályi birtokok bevétele

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

Melyik nem regálé jövedelem?

kamara haszna

kereskedelmi monopólium

birtokjövedelem

behozatali vám