Királyi bevételek

Királyi bevételek

       A királyi birtokok jövedelmei

       Regálék: királyi felségjogon szerzett jövedelem, mely csak a királyt illeti meg

       A sómonopólium

       Gazdasági reformok az alábbi regálékat érintették

       1. Nemesfémbányászat fejlesztése

       2. Királyi pénzverési monopólium

       3. Kapuadó

       4. Harmincadvám

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

vámok

pénzváltás

királyi birtok

Melyik nem regálé jövedelem?

kamara haszna

kereskedelmi monopólium

birtokjövedelem

behozatali vám

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

adók

vámok

sómonopólium

pénzverés

Mi a regálé?

a király összes bevétele

a kiályi birtokok bevétele

a királyi felségjogon szedett jövedelem

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem