Az új királyi hatalom alapjai

Az új királyi hatalom alapjai

       Királyi birtokok és várak visszavétele

       Az új bárók felemelése irányították a királyi birtokokat

      Csak tisztségük révén birtokolták (honor birtok)

      Kegyvesztéssel a jövedelmük is elveszett

       Pápai jövedelmek harmadát lefoglalta

       Haderő: bárói, vármegyei bandériumok és a kun könnyűlovasok

       Támadóhadjáratért fizetnie kellett a nemeseknek – királyi bevételeket növelni kell

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

nemesek nélkül nem mehet háborúba

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

örök időkre szóló birtokadomány

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a visszaszerzett birtokok és várak

az új bárók

a bandériumok

a királyi városok gazdasági ereje

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

Aranybulla

koronázási eskü

a rendi jogosítványok

semmi

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

elveszett a birtok is

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy része visszaszállt a királyra

a birtok egy részét örökíthette a fiára