Az új királyi hatalom alapjai

Az új királyi hatalom alapjai

       Királyi birtokok és várak visszavétele

       Az új bárók felemelése irányították a királyi birtokokat

      Csak tisztségük révén birtokolták (honor birtok)

      Kegyvesztéssel a jövedelmük is elveszett

       Pápai jövedelmek harmadát lefoglalta

       Haderő: bárói, vármegyei bandériumok és a kun könnyűlovasok

       Támadóhadjáratért fizetnie kellett a nemeseknek – királyi bevételeket növelni kell

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

elveszett a birtok is

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy része visszaszállt a királyra

a birtok egy részét örökíthette a fiára

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

nemesek nélkül nem mehet háborúba

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

örök időkre szóló birtokadomány

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

Aranybulla

koronázási eskü

a rendi jogosítványok

semmi

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a visszaszerzett birtokok és várak

az új bárók

a bandériumok

a királyi városok gazdasági ereje