A gazdasági reformok előzményei

KÁROLY RÓBERT GAZDASÁGI REFORMJAI


A gazdasági reformok előzményei

       Trónharcok eredménye:  Anjou-ház  Károly  Róbert 1301-1342

       Kiskirályok, bárók elleni harcok során szerzi meg az országot

       Árpádok gyengesége – a bárók megerősödése miatt volt

       Király célja: bevételek – erős királyi hatalom kiépítése

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Csák Máté

Aba család

Kán László

Kőszegi család

Miért volt kénytelen növelni bevételeit Károly Róbert?

mert ki kellett fizetni az új bárókat

mert az Itáliában megszokott életszínvonalat akarta biztosítani családjának

mert a királyi hatalmat meg kellett erősíteni

mert a királyi birtokokat meg kellett váltani

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

új adókat kivetni

híveit megjutalmazni

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

a tartományurak hatalmát megtörni