Kereskedelmi utak a középkorban

     Kereskedelmi utak a középkorban

       Kezdetleges utak, és közlekedési eszközök

       Két fő útvonal:

       1. Levantei kereskedelem

      Velence, Genova              -      Közel-Kelet - India - Kína

      Arany, fegyver,  textil       -    fűszer, luxuscikk

       2. Hanza kereskedelem

      Balti- és Északi-tengeren Nyugat és Észak közt

      Flandria, É-német kikötők,      -     orosz, svéd vidék

      Iparcikk, bor,keleti cikkek  - hering,viasz, gabona

       3. Összekötő szárazföldi út a két régió közt

       Champagne vásárvárosai

Mit nem vittek ki az európaiak a levantei úton?

arany

textil

fegyver

nyersanyag

Hogyan nevezték a észak-európai kereskedelmet?

Hanza

Levante

Champagne

Balti út

Hogyan nevezték a Közel-Keletre vezető kereskedelmi utat?

arab út

levantei út

hanza út

selyemút