A városok társadalma

     A városok társadalma

       A polgár – szabad ember, szabadon rendelkezhetett tulajdonával

      Szabadsága a városhoz tartozásból fakad

       A társadalom rétegei

       Patríciusok   (távolsági kereskedők)

                                            Polgármester vagy bíró

                                          Szenátus – önkormányzat

       Iparosok – céhekbe tömörültek

       Plebs – polgárjog nélküli, alkalmi munkások

Milyen gazdasági tevékenységet folytattak a patríciusok?

iparos

földműves

távolsági kereskedelem

nagybirtokos árutermelés

Melyik társadalmi réteg irányította a város politikáját?

patríciusok

plebs

céhmesterek

a városi nemesség

Melyik testület biztosította a középkori városok iparosainak érdekvédelmét?
Hogyan nevezték a középkori várost irányító testületet?

tanács

szenátus

dózse

kancellária