A kiváltságos jogi helyzet

     A kiváltságos jogi helyzet

       A város külön jogait a kiváltságlevél (privilégium) garantálta – összefoglalva: önkormányzat

      A király adta ki és örök időre szólt

       Főbb kiváltságok

      Önigazgatás

      Szabad bíróválasztás – bíráskodás

      Saját adószedés (egyösszegű adó a királynak)

      Szabad plébános választás

      Árumegállító jog

      Pallosjog

      Fallal vehette körül magát

Mi a privilégium?

városi kiváltságlevél

városi polgárok jegyzéke

a város irányító testülete

a város kereskedelmi joga

Mit jelent az önigazgatás a város számára?

saját vezetők döntenek a városi ügyekben

senki nem kényszerítheti a várost semmire

kivonhatja magát az állami irányítás alól

nem kell figyelembe vennie polgárai akaratát

Melyik nem városi kiváltság az alábbiak közül?

önigazgatás

árumegállító jog

szabad bíróválasztás

adófizetés a királynak