A levegőszennyező anyagok forrásai 1

A LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK FORRÁSAI 1

- Levegőszennyező anyagok: minden olyan szilárd, cseppfolyós, vagy gáz
  halmaz  állapotú anyag, amely a levegő minőségét hátrányosan befolyásolja.

- Forrásaik:
- természetes: víz, élőlények, talaj stb. → CO2, korom, por, SO2,
  H2S, NH3, pollenek, vízgőzből visszamaradó sók
- antropogén: kohászat, fémipar, vegyipar, bányászat,
  mezőgazdaság, élelmiszeripar, kommunális tüzelések, a fosszilis
  tüzelőanyagok egyedi, ill. távfűtés miatti, vagy más okból történő
  égetése, közlekedés → N-oxidok, CO, nehézfémek, CO2
Hatásuk:
1) Nitrogén-oxidok
      Nitrogén-dioxid:
    - szúrós szagú, mérgező gáz → savas esők
    - belső égésű motorokból, kén- és salétromsav gyártásából,
      robbanóanyagokból keletkezik
    - a légutak összeszűkülhetnek
    - gátolja a csillós sejtek működését, a légutak öntisztulását.

2) CO
    - 300x erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén →
      gyengíti a vér oxigénszállító képességét
    - széntartalmú anyagok elégetésekor, tüzelő berendezésekben,
      erőművekben, hulladékégetőkben, belső égésű motorokban
      keletkezik

3) Ólom
    - nehézfém
    - ólmozott üzemanyagokból
    - növények leveleiben felgyülemlik → táplálékláncban
      felhalmozódik → mérgezés → gátolja a csontnövekedést
    - gátolja a hemoglobin képződését
    - károsítja az idegrendszert, ízületeket, vesét, emésztőrendszert
    - rontja a reprodukciós lépességeket
    - a magzat idegrendszeri és értelmi fejlődését visszaveti
    - Magyarországon 1999. április 1-én kivonták az ólmozott üzem-
      anyagokat a kereskedelmi forgalomból
Miért veszélyes a CO?

leszorítja a hemoglobin felületéről az oxigént

károsítja az ózonréteget

károsítja a fogakat

Melyik nem igaz az ólomszennyeződésre?

gátolja a hemoglobin képződését

a növények az ólomvegyületeket képesek elbontani

a magzat idegrendszeri károsodását okozhatja

Melyik anyag gátolja a hemoglobin képződését?

nitrogén-dioxid

szén-monoxid

ólom