A légkör fizikai és kémiai tulajdonságai

LEVEGŐSZENNYEZÉS

A LÉGKÖR FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

- ATMOSZFÉRA: a Föld felszínétől kb. 3000 km magasságig terjedő
gázburok
a. felhő és csapadékképződés
b. hőmérséklete 100 m-enként 0,5 fokkal csökken

- ÖSSZETÉTELE: Földünk légköre kb. 85 km-es rétegben kb. állandó:
78% N2
21% O2
1% egyéb:
       0,03% CO2
       nemesgázok (argon, neon, hélium)
       változó mennyiségű vízgőz
       szilárd szennyeződések: korom, por
       stb.

- A LÉGMOZGÁS HATÁSAI
- pozitív hatás:    1) fokozza a párolgást,
     2) segíti a növények beporzását,
     3) segíti a magok, ill. termések terjesztését,
     4) szélerőművek energiaforrása.

- negatív hatás: 1) deformálja, károsítja a fákat,
      2) nehezíti a kisebb állatok repülését.
Mennyi a levegő N2-tartalma?

78%

21%

70%

Milyen élőlények képesek megkötni a levegőből a nitrogént?

baktériumok

pillangós virágú növények gyökérgümői

gombák

Hogyan nevezzük a Föld felszínétől kb. 3000 m magasságig húzódó gázburkot?

atmoszféra

bioszféra

sztratoszféra

Mi nincs a levegő 1 %-nyi egyéb összetevői között?

nemesgázok

oxigén

szilárd szennyeződések